Katedre

1. Katedra za fizičku geografiju

1) doc. dr. sc. Marica Mamut, šef katedre

2) izv. prof. dr. sc. Maša Surić

3) izv. prof. dr. sc. Dražen Perica

 

 

2. Katedra za društvenu geografiju

1) izv. prof. dr. sc. Snježana Mrđen, šef katedre

2) prof. dr. sc. Željka Šiljković

3) doc. dr. sc. Lena Mirošević

4) doc. dr. sc. Ana Pejdo

 

3. Katedra za primijenjenu geografiju

1) doc. dr. sc. Nina Lončar, šef katedre

2) doc. dr. sc. Anica Čuka

3) doc. dr. sc. Vera Graovac Matassi

4) doc. dr. sc. Robert Lončarić

 

4. Katedra za regionalnu geografiju i metodiku nastave geografije

1) prof. dr. sc. Damir Magaš, šef katedre

2) dr. sc. Branimir Vukosav

3) doc. dr. sc. Ante Blaće

4) Kata Magaš, prof.

 

 

5. Katedra za kartografiju i GIS

1) prof. dr. sc. Josip Faričić, šef katedre

2) doc. dr. sc. Ante Šiljeg

3) Silvija Šiljeg, prof.

4) Denis Radoš, mag. geog.