Diplomski studij

DVOPREDMETNI JEDNOPREDMETNI

I. semestar

 

Obvezni (temeljni) predmeti

Metodika nastave geografije I

Metodologija znanstveno-istraživačkog rada u geografiji I

Inkluzijski odgoj i obrazovanje

 

Izborni predmeti

Geoekologija

Geografski aspekti upravljanja obalnim područjima

Turistički prostorni resursi Hrvatske

Geografija hrvatskih otoka

Modeliranje prostornih podataka u GIS-u I

Geografska analiza krajolika

Osnove oceanologije
II. semestar

 

Obvezni (temeljni) predmeti

Metodika nastave geografije II

Metodologija znanstveno-istraživačkog rada u geografiji II

Terenska nastava

 

Izborni predmeti

Geografija Jadrana

Geografski aspekti regionalizacije i prostornog planiranja

Geografija krša

Prostorne analize u GIS-u

Daljinska istraživanja

Prometna infrastruktura u funkciji razvoja turizma

Primijenjena statistika u geografiji
III. semestar

 

Obvezni (temeljni) predmeti

Metodika nastave geografije III

Geografske izvannastavne i izvanškolske aktivnosti

Diplomski seminar

 

Izborni predmeti

 

Prirodno-geografski aspekti promjena u okolišu
Upravljanje prostorom i smanjenje rizika od katastrofa
Geografski pristup vrednovanju kulturne baštine

Primijenjena geoekologija

Modeliranje prostornih podataka u GIS-u IIIV. semestar


obvezni (temeljni) predmeti: Diplomski rad
I. semestar

 

 

Obvezni (temeljni) predmeti

Geografsko modeliranje prostora

Modeliranje prostornih podataka u GIS-u I

Geografska analiza krajolika

Geografski aspekti upravljanja obalnim područjima

Osnove oceanologije

Metodologija znanstveno-istraživačkog rada u geografiji I

 

 

Geografski aspekti upravljanja obalnim područjima

Geografski aspekti upravljanja obalnim područjima

Geografija hrvatskih otoka

Geoekologija

Osnove oceanologije

Metodologija znanstveno-istraživačkog rada u geografiji I

 

 

 

Izborni predmeti

Geografsko modeliranje prostora

Turistički prostorni resursi Hrvatske

Metodika nastave geografije I

Geoekologija

Geografija hrvatskih otoka

Inkluzijski odgoj i obrazovanje

 

 

Geografski aspekti upravljanja obalnim područjima

Turistički prostorni resursi Hrvatske

Geografska analiza krajolika

Modeliranje prostornih podataka u GIS-u I

Metodika nastave geografije I

Inkluzijski odgoj i obrazovanje

 

II. semestar

 

Obvezni (temeljni) predmeti

Geografsko modeliranje prostora

Geografski aspekti regionalizacije i prostornog planiranja

Prostorne analize u GIS-u

Daljinska istraživanja

Metodologija znanstveno-istraživačkog rada u geografiji II

Terenska nastava

 

 

Geografski aspekti upravljanja obalnim područjima

Geografija Jadrana

Geografski aspekti regionalizacije i prostornog planiranja

Prostorne analize u GIS-u

Geografija krša

Metodologija znanstveno-istraživačkog rada u geografiji II

Terenska nastava

 

 

 

Izborni predmeti

Geografsko modeliranje

prostora

Geografija Jadrana

Geografija krša

Prometna infrastruktura u funkciji razvoja turizma

Primijenjena statistika u geografiji

Metodika nastave geografije II

 

 

Geografski aspekti upravljanja obalnim područjima

Daljinska istraživanja

Prometna infrastruktura u funkciji razvoja turizma

Primijenjena statistika u geografiji

Metodika nastave geografije II

 

III. semestar

 

 

Obvezni (temeljni) predmeti

Geografsko modeliranje prostora

Prirodno-geografski aspekti promjena u okolišu

Modeliranje prostornih podataka u GIS-u II

Održivi razvoj i upravljanje obalnim područjem

Stručna praksa

Diplomski seminar

 

 

Geografski aspekti upravljanja obalnim područjima

Primijenjena geoekologija

Održivi razvoj i upravljanje obalnim područjem

Prirodno-geografski aspekti promjena u okolišu

Modeliranje prostornih podataka u GIS-u II

Stručna praksa

  Diplomski seminar

 

 

 

Izborni predmeti

Geografsko modeliranje prostora

Upravljanje prostorom i smanjenje rizika od katastrofa

Geografski pristup vrednovanju kulturne baštine

Primijenjena geoekologija

Metodika nastave geografije III

Geografske izvannastavne i izvanškolske aktivnosti

 

 

Geografski aspekti upravljanja obalnim područjima

Upravljanje prostorom i smanjenje rizika od katastrofa

Geografski pristup vrednovanju kulturne baštine

Metodika nastave geografije III

Geografske izvannastavne i izvanškolske aktivnosti

 IV. semestar
 

Geografsko modeliranje prostora

Diplomski rad

 

 

Geografski aspekti upravljanja obalnim područjima

Diplomski rad