PREDDIPLOMSKI DVOPREDMETNI STUDIJ ŠPANJOLSKOG JEZIKA I KNJIŽEVNOSTI

Dvopredmetni preddiplomski studij španjolskog jezika i književnosti ustrojen je u akad. god. 2007./2008. nakon izdavanja dopusnice Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa (KLASA UP/I-602-04/06-13/00012, URBROJ: 53-07-07-0004 od 15. svibnja 2007.). 

 


Voditelj PDS španjolskog jezika i književnosti:

doc. dr. sc. Marko Kapović

makapovic@unizd.hr

DVOPREDMETNI DIPLOMSKI STUDIJ HISPANISTIKE (OPĆI SMJER)

Dvopredmetni diplomski studij hispanistike (opći smjer) ustrojen je u akad. god. 2013./2014. na temelju upisa programa u Upisnik studijskih programa (Rješenje MZOS, KLASA: 602-04/13-13/00025, URBROJ: 533-20-13-0009) od 9. listopada 2013.)


Voditelj DS hispanistike (opći smjer):

doc. dr. sc. Stijepo Stjepović

sstjepovic@unizd.hr

DIPLOMSKI DVOPREDMETNI STUDIJ HISPANISTIKE (PREVODITELJSKI SMJER)

Dvopredmetni diplomski studij hispanistike (prevoditeljski smjer) ustrojen je u akad. god. 2013./2014. na temelju upisa programa u Upisnik studijskih programa (Rješenje MZOS, KLASA: 602-04/13-13/00025, URBROJ: 533-20-13-0010) od 9. listopada 2013.).


 Voditeljica DS hispanistike (prevoditeljski smjer): 

doc. dr. sc. Ivana Lončar

iloncar@unizd.hr

DIPLOMSKI JEDNOPREDMETNI STUDIJ ROMANISTIKE

Jednopredmetni diplomski sveučilišni studij romanistike izvodi se temeljem dopusnice Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa (Klasa: UP/I-602-04/05-16/316; Ur. broj: 533-07-05-02, od 9. lipnja 2005).


Voditelj DS romanistike: 

doc. dr. sc. Stijepo Stjepović

sstjepovic@unizd.hr


 

ERASMUS

International Student Guide 2017/2018

Course catalogue 2017/2018