O ODSJEKU

Odsjek za francuski jezik i književnost Sveučilišta u Zadru dio je Odjela za francuski jezik i iberoromanske studije. Od svog osnutka 1956. godine Odsjek djeluje s istom misijom: studentima omogućiti stjecanje znanja i vještina potrebnih za konkurentnost na frankofonskom tržištu rada.

Odsjek je otvoren za sve one koji žele učiti i proučavati francuski jezik i frankofonske kulture: za one koji su učili francuski jezik, formalno ili neformalno, kao i za one bez znanja francuskoga jezika. Za studente koji nisu učili francuski jezik Odsjek u rujnu organizira besplatni dvotjedni intenzivni tečaj.

Osim vrhunske nastave, Odsjek odlikuje i vrlo ugodna i poticajna suradnička atmosfera. Jedna od osobitosti Odsjeka je sustav tutorstva koji je osmišljen kako bi se svim studentima omogućila što jednostavnija integracija na Sveučilište i što uspješniji put prema završetku studija.

Naši studenti vrlo rado sudjeluju i u brojnim izvannastavnim aktivnostima koje se organiziraju na Odsjeku ali i van njega, a koje su usmjerene osobnom razvoju studenata i afirmaciji frankofonskog duha na zadarskom području.

Studenti na našem Odsjeku također mogu pristupiti i polaganju međunarodno priznatog ispita DELF koje izdaje Ministarstvo obrazovanja Republike Francuske.

Konačno, naši studenti se vrlo vješto i uspješno koriste mogućnostima stipendiranja i studiranja u okviru Erasmus+ programa na drugim frankofonskim sveučilištima, što im omogućuje usavršavanje francuskog jezika, ovladavanje životnim vještinama i stvaranje globalne društvene mreže nužne za život i rad u 21. stoljeću.

Pročelnik Odjela je doc. dr. sc. Tomislav Frleta, a predstojnica Odsjeka je doc. dr. sc. Larisa Grčić-Simeunović. 

 

STUDIJSKI PROGRAMI ODSJEKA

Na Odsjeku za francuski jezik i književnost, koji je sljednik nekadašnjeg Odjela za francuski jezik i književnost, u ovom se trenutku izvode sljedeći studijski programi:

  • preddiplomski dvopredmetni studij francuskog jezika i književnosti (od akad. god. 2005./2006);
  • diplomski dvopredmetni studij francuskog jezika i književnosti, nastavnički smjer (od akad. god. 2008./2009.);
  • diplomski dvopredmetni studij francuskog jezika i književnosti, prevoditeljski smjer (od akad. god. 2012./2013.).