DOKUMENTI ODJELA

Pravilnik Odjela za francuske i frankofonske studije 

Poslovnik o radu Stručnog vijeća Odjela za francuske i frankofonske studije 

Strategija razvoja Odjela za francuske i frankofonske studije (u izradi)

Priručnik za osiguravanje i unaprjeđivanje kvalitete na Odjelu za francuske i frankofonske studije (u izradi)

Poslovnik o radu Povjerenstva za kvalitetu

Pravilnik o provedbi razredbenog postupka i upisu na preddiplomske i diplomske studije (u izradi)

Pravilnik o diplomskom radu na Odjelu za francuske i frankofonske studije (u izradi)

Pravilnik o završnom islitu na Odjelu za francuske i frankofonske studije (u izradi)

Pravilnik o nagradama i priznanjima (u izradi)