8. svibnja 2019

Simpozij - Zaklada Konrad Adenauer

Konrad Adenauer Stiftung i Odjel za filozofiju (dv. 124) Sveučilišta u Zadru 16. i 17. svibnja 2019. organiziraju internacionalni i interdisciplinarni simpozij „Wie kann man Bürger für Demokratie erziehen?"PROGRAMM>>>  ("Kako odgojiti građane za demokraciju?" PROGRAM /hrv./