21. svibnja 2018.

Studentska evaluacija nastave ljetnog semestra

Studentska evaluacija nastave ljetnog semestra tekuće akademske godine na Odjelu za filozofiju provest će se od 21. svibnja do 10. lipnja 2018. Studenti mogu evaluirati nastavu iz sljedećih kolegija i seminara:

1) Ontologija II (doc. dr. sc. Nives Delija Trešćec)

2) Kantova Kritika čistog uma (doc. dr. sc. Nives Delija Trešćec)

3) Urođene ideje i znanje a priori  (doc. dr. sc. Maja Poljak)

4) Descartesova Rasprava o metodi (doc. dr. sc. Maja Poljak)

Theme picker