Katedre

Ustrojbene  jedinice Odjela za filozofiju su katedre i tajništvo. Katedre se osnivaju se za jednu ili više srodnih znanstvenih grana odlukom Stručnog vijeća Odjela.
Na temelju znanstvenog, nastavnog i stručnog rada na Odjelu djeluju sljedeće katedre:
- Katedra za povijest filozofije,
- Katedra za praktičku i primijenjenu filozofiju,
- Katedra za teorijsku filozofiju i logiku.

Katedra za povijest filozofije

Doc. dr. sc., lic. theol. Marko Vučetić, šef katedre
Izv. prof. dr. sc. Borislav Dadić

Katedra za praktičku i primijenjenu filozofiju
Prof. dr. sc. Iris Tićac, šefica katedre
Doc. dr. sc. Nives Delija Trešćec

Katedra za teorijsku filozofiju i logiku
Prof. dr. sc. Jure Zovko, šef katedre
Doc. dr. sc. Slavko Brkić
Doc. dr. sc. Vani Roščić
Dr. sc. Ivana Knežić
Dr. sc. Maja Poljak