Znanstveno-istraživački rad

Nastavnici Odjela za etnologiju i antropologiju trenutačno sudjeluju na nekoliko znanstvenih i stručnih projekata. U razdoblju od osnivanja Odjela 2005. do danas bili su voditeljima i suradnicima na nizu projekata Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta. Nadalje, nastavnici Odjela svoju znanstvenu djelatnost ostvaruju i mnogim izvanprojektnim istraživanjima te redovitim objavljivanjem radova u hrvatskim i međunarodnim publikacijama.