Military Pilgrimage and Battlefield Tourism is the first volume to bring together a detailed analysis of professional military pilgrimage with other forms of commemorating military conflict. The volume looks beyond the discussion of battlefield tourism undertaken primarily by civilians which has dominated research until now through an analysis of the relationship between religious, military and civilian participants. Drawing on a comparative approach towards what has mostly been categorised as secular pilgrimage, dark tourism/thanatourism, military and religious tourism, and re-enactment, the contributors explore the varied ways in which memory, material culture and rituals are performed at particular places. The volume also engages with the debate about the extent to which western definitions of pilgrimage and tourism, as well as such related terms as religion, sacred and secular, can be applied in non-western contexts.

 

Smrt u dalmatinskom zaleđu - Mirila od rituala do teatra. Naklada Ljevak. Mario Katić, 2017.
Promjenom životne svakodnevice i institucionaliziranjem smrti mirila su u Bukovici i nekim dijelovima Zagore postala mjesta tjelesnoga društvenog sjećanja. Služeći kao inspiracija Josipu Zankiju, mirila su postala i izvedbena umjetnost. Autor u knjizi razmatra i širi, europski kontekst praksi obilježavanja mjesta odmaranja s pokojnikom u kojem pokazuje nesumnjivo postojanje dviju razina ovih praksi. Prva je mjesto odmaranja i obilježavanja mjesta odmaranja, praksa koja je zabilježena u gotovo cijeloj Europi. Druga je oblik regionalnih specifičnosti kao što su mirila, karsikko, offerkast, cairns i križ-drvo.


 

HITCHCOCKIJANSKI POGLED. Mario Vrbančić i Senka Božić Vrbančić. Jesenski i Turk. 2017.

Knjiga Hitchcockijanski pogled bavi se razmatranjem rubnih područja "kinematičkog načina proizvodnje", ukazuje na momente rastvaranja filmske percepcije u ljudskome glasu, nepostojećim objektima koji pokreću naraciju, fetišizaciji onoga što vidimo, kao i u utopijskoj želji o filmu kao univerzalnome jeziku. Razmatra razne vidove gledanja na kojima počiva vizualna ekonomija društva. Knjiga je inspirirana nizom teoretičara, od Ranciera, Laclaua, Foucaulta, Žižeka, Rothmana, Chiona ... do Barthesa, Mulvey, Bellera i Jamesona, koji svojom analizom Hitchcockovih filmova propituju odnos percepcije i zbilje.

 

 

 

Novi Travnik. Između utopije i nostalgije. ur. Mario Katić i Velimir Bugarin. 2016.
 
Istraživanje Hrvata Novog Travnika započelo je s idejom izrade prve urbane etnografije Hrvata iz Bosne i Hercegovine. Nakon objavljene dvije etnološke monografije Usora: prošlost, običaji, životna svakodnevnica (2011.) te Ravne Brčko: prošlost, običaji, životna svakidašnjica (2014.), odlučeno je etnološka istraživanja Hrvata Bosne i Hercegovine usmjeriti na urbani kontekst koji je do sada bio potpuno zanemaren. Malobrojni etnološki radovi o Hrvatima usmjereni su pretežno na ruralne zajednice te elemente tradicijske kulture. Iako je ovdje riječ o monografiji jednog grada, u jednom specifičnom prostornom i vremenskom kontekstu, kroz monografiju se provlače i iščitavaju puno širi procesi koji se događaju u suvremenoj Bosni i Hercegovini, a koji su osobito značajni u razmatranju urbane kulture i društvenog položaja osobito mlađe populacije svih triju konstitutivnih naroda Bosne i Hercegovine. Istraživačke teme nametnule su se same od sebe – sudbina nekadašnjih radnika „Bratstva“ u novom postsocijalističkom, nacionalističkom i kapitalističkom okruženju, rat koji je iz temelja promijenio vizuru grada i svakodnevni život stanovništva te posljedice koje ima na trenutni život mladih generacija koje su ujedno i budućnost grada. U poglavljima donosimo etnografske vinjete koje oslikavaju pojedine aspekte suvremene životne svakodnevice Novotravničana. Raspravljamo o rastrganosti stanovnika između utopije i nostalgije, željene budućnosti i surove stvarnosti, svjesnosti potrebe za promjenama i suočenosti s nužnosti odlaska iz grada

 
Pilgrimage, Politics and Place-Making in Eastern Europe: Crossing the Borders; ur. John Eade and Mario Katić, Ashgate publishing, 2014.
Since the beginning of the anthropology of pilgrimage, scant attention has been paid to pilgrimage and pilgrim places in central, eastern and south-eastern Europe. Seeking to address such a deficit, this book brings together scholars from central, eastern and south-eastern Europe to explore the crossing of borders in terms of the relationship between pilgrimage and politics, and the role which this plays in the process of both sacred and secular place-making. With contributions from a range of established and new academics, including anthropologists, historians and ethnologists, Pilgrimage, Politics and Place-Making in Eastern Europe presents a fascinating collection of case studies and discussions or religious, political and secular pilgrimage across the region.

 

 

 

Pilgrimage and Sacred Places in Southeast Europe: History, Religious Tourism and Contemporary Trends; ur. Mario Katić, Tomislav Klarin, Mike McDonald, Lit Verlag, 2014.
This book contributes to the pilgrimage literature with a focus on the relationship between pilgrimage, religion and tourism in the context of South-Eastern Europe. The volume brings together scholars from a broad range of disciplines discussing different approaches and understandings of pilgrimage and tourism. It thus presents a fascinating collection of case studies on pilgrimage, tourism and religion across the region.  

Ravne Brčko: prošlost, običaji, životna svakidašnjica; ur. Mario Katić i Stjepan Marčetić, Sveučilište u Zadru i župa Boće, 2014.
…Ova monografije u maniri antropologije svakodnevice istražuje, analizira i interpretira tradicijsku i suvremenu kulturu. Teme koje su u žarištu zanimanja govore o de/homogenizaciji mikroregije u prostoru i vremenu, o tranziciji i transformaciji iz tradicionalnog u suvremeno, a narativi se teorijski i metodološki iskazuju kao istinski markeri identiteta. Prof.dr.sc. Jadranka Grbić Jakopović
Kao pionirsko terensko istraživanje brčanskog kraja ona je savršeno uhvatila jedan trenutak; na njenoj osnovi mogu se temeljiti i buduće etnografske studije ovoga kraja, ali se ona isto tako može koristiti i kao uzor i obrazac za druga terenska istraživanja ove regije. Ova knjiga nudi pravo čitalačko zadovoljstvo, i trenutke čistog književnog uzbuđenja, pogotovo u onim dijelovima u kojima se pred nama razotkrije intimni svijet ljudi s kojima su istraživači razgovarali, i to na način koji im omogućava da zadrže svoje ljudsko dostojanstvo i izvorni glas. Prof.dr.sc. Andrea Lešić Thomas

  Topodynamics of Arrival. Essays on Self and Pilgrimage. ur. Gert Hofmann i Snježana Zorić, Brill/Rodopi, 2012.

 


 

Usora: prošlost, običaji, životna svakodnevica; ur. Mario Katić, ZKUK, 2011.
Iako se knjiga odnosi na više-manje posljednjih stotinjak godina života u Usori, glavni fokusi bili su na razdobljima koja su snažno utjecala na usorsku zajednicu i iz temelja promijenila njen način života, odnosno utjecala su na sva tri segmenta obrađena u ovoj knjizi. Riječ je o otvaranju tadašnje Jugoslavije prema europskim zemljama u koje je masovno počela odlaziti radna snaga, te posljednji rat u Bosni i Hercegovini (1992.-1995.)