DIPLOMSKI RAD
Diplomski studiji etnologije i antropologije završava obranom diplomskoga rada. Odjel je sastavio kratke upute o prijavi diplomskoga rada koje možete preuzeti ovdje: pdf. verzija
Odluka kojom se regulira polaganje i obrana diplomskoga rada dostupna je u: pdf. verzija
Obaveze studenata prije obrane diplomskog rada:
Prije obrane nužno je biti upisan u semestar tekuće ak. god. u kojem se rad brani (upis u Referadi). Stoga je potrebno donijeti u tajništvo KOPIJU indeksa kako bi se izvršila provjera položenih ispita
Zahtjev za odobrenje teme diplomskoga rada: OBRAZAC ZA PRIJAVU TEME
Primjer sinopsisa možete preuzeti: Primjer sinopsisa
Izrada diplomskoga rada - Upute za pisanje diplomskog rada-pdf.
Obrazac za prijavu diplomskoga rada možete preuzeti ovdje: OBRAZAC ZA PRIJAVU OBRANE
Zapisnik za obranu diplomskoga rada i prijavnicu možete preuzeti ovdje: ZAPISNIK PRIJAVNICA
Na obranu obavezno je ponijeti indeks.
Studenti koji žele obraniti rad u tekućoj akademskoj godini, ispunjen i potpisan zahtjev za odobrenje teme trebaju predati u tajništvo najkasnije do zadnjeg dana nastave u zimskom semestru tekuće akademske godine.
 

Obaveze nakon obrane diplomskog rada:
Nakon obrane student treba ispraviti eventualne greške te dostaviti ispravljeni tvrdo ukoričeni primjerak mentoru na uvid, a potom u Studentsku referadu.
Diplomski radovi pripremaju se prema uputama za prihvat i pohranu obranjenih diplomskih radova u Digitalni repozitorij Sveučilišta u Zadru.
Upute za nastavnike dostupne su ovdje.
Upute i obrasci za studente dostupni su ovdje.
Obranjeni radovi pohranjeni u digitalnom repozitoriju Sveučilišta u Zadru, dostupni su ovdje.
Za detaljniji pregled radova potrebno je prijaviti se s AAI korisničkim računom.
Student koji ne potpišu Izjavu da su suglasni s pohranom diplomskoga rada u Digitalni repozitorij Sveučilišta u Zadru Ured za preddiplomske i diplomske studije (Referada) prema Uputama za prihvat i pohranu obranjenih diplomskih radova u Digitalni repozitorij neće dobiti Potvrdu o završetku studija.