DIPLOMSKI RAD

Diplomski studiji etnologije i antropologije završava obranom diplomskoga rada. Odjel je sastavio kratke upute o prijavi diplomskoga rada koje možete preuzeti ovdje: pdf. verzija
Odluka kojom se regulira polaganje i obrana diplomskoga rada dostupna je u: pdf. verzija

Zahtjev za odobrenje teme diplomskoga rada: OBRAZAC ZA PRIJAVU TEME

Primjer sinopsisa možete preuzeti: Primjer sinopsisa

Izrada diplomskoga rada - Upute za pisanje diplomskog rada-pdf.

Obrazac za prijavu diplomskoga rada možete preuzeti ovdje: OBRAZAC ZA PRIJAVU OBRANE

Zapisnik za obranu diplomskoga rada i prijavnicu možete preuzeti ovdje: ZAPISNIK  PRIJAVNICA

Studenti koji žele obraniti rad u tekućoj akademskoj godini, ispunjen i potpisan zahtjev za odobrenje teme trebaju predati u tajništvo najkasnije do zadnjeg dana nastave u zimskom semestru tekuće akademske godine.

Diplomski radovi pripremaju se prema uputama za prihvat i pohranu obranjenih diplomskih radova u Digitalni repozitorij Sveučilišta u Zadru.

Upute za nastavnike dostupne su ovdje.

Upute i obrasci za studente dostupni su ovdje.

Obranjeni radovi pohranjeni u digitalnom repozitoriju Sveučilišta u Zadru,  dostupni su ovdje.

Za detaljniji pregled radova potrebno je prijaviti se s AAI korisničkim računom.

Studentima koji ne potpišu Izjavu da su suglasni s pohranom diplomskoga rada u Digitalni repozitorij Sveučilišta u Zadru Ured za preddiplomske i diplomske studije (Referada) prema Uputama za prihvat i pohranu obranjenih diplomskih radova u Digitalni repozitorij neće izdati Potvrdu o završetku studija.