5. prosinca 2018

Gostujuće predavanje


U petak (7. 12.) u 10h u sklopu kolegija Antropologija umjetnosti u javnom prostoru, kao gost predavač dolazi nam povjesničarka umjetnosti - Dragana Modrić. Osim što je ravnateljica Galerije 'Sikirica' u Sinju, aktivna je u radu sinjskih nevladinih udruga, promiče volontiranje te je angažirana oko niza istraživačkih projekata (npr. “Žene u Dalmatinskoj zagori”, “Dalmatinka Sinj - naslijeđe nekadašnjeg, u privatizaciji uništenog sinjskog industrijskog diva - tvornice prediva i konca”).
U petak, za naše studente, Dragana Modrić održat će predavanje pod naslovom: „Dalmatinka – kako (je) tvornica gradi (la) grad“.
Predavanje će se održati na Relji, učionica 3.1. (III. kat) u 10h.