Dunja Brozović Rončević

IZV. PROF. DR. SC. DUNJA BROZOVIĆ RONČEVIĆ


ŽIVOTOPIS  
Opći podatci

Rođena 1960 u Zadru.
E-pošta: dbrozovic@unizd.hr
 

Kolegiji:
Preddiplomski studij:
Uvod u lingvističku antropologiju, Mediteranistika
Diplomski studij: Etnojezični dodiri na prostoru Hrvatske i Europe, Kako nastaje ime?
Kolegiji na engleskom jeziku za erasmus studente: Making of a Name, Mediterranean Cultures

Izobrazba
1997.             Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu; doktorirala s temom Apelativi u hrvatskoj hidronimiji (mentor akademik Petar Šimunović)
1991./1992.    Graduate School of Arts and Sciences, Harvard University, Cambridge, SAD (Slavic Studies, Near Eastern Studies)
1990./1991.    stipendistica talijanske vlade na Istituto di Glottologia (mentor G. B. Pellegrini), Università di Padova, Italija
1984.–1987.    Filološki fakultet u Beogradu; poslijediplomski studij opće lingvistike, smjer slavistika; magistrirala s temom Pretkršćanski i kršćanski elementi u toponimiji jadranskoga područja Hrvatske
1978.–1983.    Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu; diplomirala studij Etnologije i Indologije na Odsjeku za Opću lingvistiku i orijentalne studije
1978.               Chapin School, New York, USA
1975.–1978.    Opća gimnazija „Vladimir Nazor“, Zadar
Zaposlenja
2013.–             Odjel za etnologiju i antropologiju Sveučilišta u Zadru
2011.–2013.    Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje, viša znanstvena suradnica
2003.–2011.    Ravnateljica Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje
1984.–2007.    Zavod za lingvistička istraživanja Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti

Dužnosti i položaji2014.–             pročelnica Odjela za etnologiju i antropologiju Sveučilišta u Zadru2014.–             voditeljica Centra za jadranska onomastička istraživanja Sveučilišta u Zadru2013–2014.     v.d. pročelnica Odjela za etnologiju i kulturnu antropologiju Sveučilišta u Zadru2011.–2014.    predsjednica Odbora za onomastiku u HAZU2007.–             hrvatski predstavnik u Europskome lingvističkom atlasu (Atlas Linguarum Europae)2007.–2010.    članica i zamjenica predsjednika Upravnoga odbora Hrvatske zaklade za znanosti (prije Nacionalna zaklada za znanost, visoko školstvo i tehnologijskirazvoj)2007.–2013.    članica Upravnoga odbora Hrvatskoga društva za jezične tehnologije2004.–2013.    voditeljica Odjela za onomastiku i etimologiju Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje2005.–2012.    članica Vijeća za normu hrvatskoga standardnog jezika pri Ministarstvu znanosti obrazovanja i športa2005.–2012.    članica Upravnoga vijeća Instituta za etnologiju i folkloristiku2002.–2008.    članica Upravnoga vijeća (Board of directors) Međunarodnoga onomastičkog vijeća (International Council of Onomastic Sciences – ICOS) sa sjedištem u Uppsali, Švedska. 2004.-2014.     član suradnik u Razredu za filološke znanosti HAZU2005.–2006.    v.d. pročelnica novoutemeljenog Odjela za etnologiju i sociokulturnu antropologiju Sveučilišta u Zadru 

Znanstveni projektiVoditeljica2014.–             podvoditeljica projekta Općeslavenski lingvistički atlas (OLA) i Europski lingvistički atlas (ALE), voditelja R. Matasovića pri HAZU koji financira Hrvatska zaklada za znanost (br. 8706). Voditeljica za Europski lingvistički atlas.2007.–2013.    voditeljica znanstvenoga programa Hrvatska jezična riznica u Institutu za hrvatski jezik i jezikoslovlje (13 projekata)2007.–2013.    voditeljica projekta Onomastička i etimološka istraživanja hrvatskoga jezika (MZOS) u Institutu za hrvatski jezik i jezikoslovlje2008.               PI HERA JRP Networking Grant „A study of mental similarities and differences of landscape approach in various linguistic regions in Europe by means of place names“2011.–2013.    voditeljica projekta Online gradišćanskohrvatsko-hrvatsko-njemački rječnik pri Ministarstvu kulture RH u sklopu programa međunarodne suradnje između Republike Hrvatske i Austrije2005.–2006.    voditeljica projekta Hrvatska jezična mrežna riznica (MZOS) u Institutu za hrvatski jezik i jezikoslovlje2002.–2006.    voditeljica projekta Hrvatska povijesna toponimija u Zavodu za lingvistička istraživanja HAZU1991.–1996.    voditeljica projekta Povijesni toponimijski rječnik Hrvatske u Zavodu za lingvistička istraživanja HAZU

Suradnica na projektima2014.–             suradnica na znanstvenome projektu Documentation and Interpretation of the Earliest Croatian (DOCINEC) pri Institutu za hrvatski jezik i jezikoslovlje koji financira Hrvatska zaklada za znanost2007.–2013.    suradnica na međunarodnome znanstvenom projektu Općeslavenski lingvistički atlas i Europski lingvistički atlas u HAZU (od 2009. voditelj akademik Petar Šimunović)1996.–2002.    suradnica na projektu Onomastička istraživanja u Hrvatskoj (voditelj: akademik Petar Šimunović) u Institutu za hrvatski jezik i jezikoslovlje)2001.–2004.    Tempus project „European Studies: Languages and Cultures in Contact“ pri Sveučilištu u Zadru (jedan od troje autora i suvoditelja projekta; voditeljica prof. dr. sc. Danica Škara)

International Council of Onomastic Sciences (ICOS), American Name Society, American Antropological Association, Matica hrvatska, Hrvatsko filološko društvo, Hrvatsko društvo za jezične tehnologije, Odbor za onomastiku HAZU, Odbor za etimologiju HAZU, Odbor za dijalektologiju HAZU i dr

Uredništva
2006. –            članica uredništva međunarodnoga časopisa Onoma (Leuven, Belgija)2013.–             članica međunarodne redakcije časopisa Rivista internazionale di onomastica letteraria (Italija)2007. – 2013.  glavna i odgovorna urednica časopisa Folia onomastica Croatica (HAZU)2007.– 2012.   članica uredništva časopisa Filologija (HAZU)2004.–2012.    glavna i odgovorna urednica časopisa Rasprave Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje
2004.–             članica međunarodne redakcije časopisa Rivista Italiana di Onomastica (Rim, Italija)2002.–2006.    izvršna urednica časopisa Folia onomastica Croatica (HAZU)1994.–2002.    članica uredništva časopisa Folia onomastica Croatica (HAZU)Uredila je niz knjiga, zbornika i rječnika raznih nakladnika, uglavnom za HAZU i IHJJ

 

Ostalo

  • organizirala je, bila predsjednicom ili članicom organizacijskoga odbora dvadesetak međunarodnih i domaćih znanstvenih skupova
  • kao jedan od hrvatskih predstavnika sudjeluje u radu UNGEGN-a (United Nations Group of Experts on Geographical Names

Poslijediplomski studiji

  • članica Vijeća mentora poslijediplomskoga studija „Humanističkih znanosti“ Sveučilišta u Zadru
  • 2008.–2013. članica vijeća poslijediplomskoga sveučilišnog studija „Povijest i dijalektologija hrvatskoga jezika“ na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci
  • 2001.-2004.: „European Studies: Languages and Cultures in Contact“, Sveučilište u Zadru
  • predaje onomastičke kolegije na poslijediplomskom studiju Lingvistike i Rani novi vijek na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, te na Sveučilištu u Rijeci
  • mentorica je i članica niza povjerenstava za magisterije i doktorate pri Sveučilištima u Zagrebu, Zadru i Rijeci
  • mentorirala je tri magisterija i četiri doktorata na Sveučilištima u Zagrebu, Zadru i Rijeci

BIBLIOGRAFIJA

BIBLIOGRAFIJA CROSBI