Osnovne informacije

Pročelnica Odjela:
doc. dr. sc. Danijela Birt Katić, soba 19
tel. 023/ 345 037
dbirt@unizd.hr

Zamjenik pročelnice Odjela: 
doc. dr. sc. Tomislav Oroz, soba 19
tel. 023/ 345 015
toroz@unizd.hr 


Tajnik Odjela, soba 16
Danijel Pavičić
023/345-021
dpavicic@unizd.hr


ECTS koordinator, soba 19
Jelena Kupsjak, asist.
023/345-015

jkupsjak@unizd.hr


Kordinator za mobilnost i međunarodnu suradnju
Jelena Kupsjak, asist.
023/345-015
jkupsjak@unizd.hr


Studentske predstavnice

Magdalena Đurasek, 1. god. diplomskog studija, mdurak14@student.unizd.hr

Dora Palajsa, 2. god. diplomskog studija, dpalajsa@unizd.hr

Dora Valčić, zamjenica, 1. god. diplomskog studija

Ines Horvat, zamjenica, 2. god. diplomskog studija

 

Na Odjelu se trenutno izvode:

  • dvopredmetni preddiplomski studij etnologije i antropologije (trajanje 3 godine)

  • dvopredmetni diplomski studij etnologije i antropologije (trajanje 2 godine)

Upisne kvote (preddiplomski studij): 

35 studenata uz potporu MZOŠ

2 strana državljana

Upisne kvote (diplomski studij):

20 studenta uz potporu MZOŠ

Naziv koji se stječe završetkom preddiploskog studija:
PRVOSTUPNIK/PRVOSTUPNICA ETNOLOGIJE I ANTROPOLOGIJE
[UNIV. BACCALAUREUS/BACCALAUREA ETHNOL. ET ANTHROP.]

Naziv koji se stječe završetkom diplomskog studija:
MAGISTAR/MAGISTRA ETNOLOGIJE I ANTROPOLOGIJE
[MAG. ETHNOL. ET ANTHROP.]