PREDDIPLOMSKI STUDIJ

2018./2019.

1.SEMESTAR

ŠIFRA

NOSITELJ

NAZIV KOLEGIJA

P

S

V

ECTS

ENP 101

Leonarda Lovrović, prof., viši lektor/ Emilija Mustapić, mag.philol.angl., lektor

Suvremeni engleski jezik I LL/ Suvremeni engleski jezik I EM

 

 

90

5

ENP 105

doc. dr. sc. Vesna Ukić Košta

Uvod u engleske književne studije

15

15

 

4

ENP 106

doc. dr. sc. Lidija Štrmelj

Uvod u lingvistiku engleskoga jezika

30

15

 

3

ENP 115

 

Hrvatski jezik

 

 

30

2

ENP 116

doc.dr.sc. Anna Martinović

Orijentacijski praktikum

15

 

 

1

2. SEMESTAR

ENP 107

Leonarda Lovrović, prof., viši lektor/ Emilija Mustapić, mag.philol.angl., lektor

Suvremeni engleski jezik II LL/ Suvremeni engleski jezik II EM

 

 

90

5

ENP 111

doc. dr. sc. VesnaUkić Košta / dr. sc. Monika Bregović

Teorija književnosti

 

15

 

15

 

 

4

 

 

ili

 

 

 

 

ENP 117

izv. prof. dr. sc. Mario Vrbančić

Kulturne teorije i književnost

 

15

 

15

 

 

4

ENP 112

izv. prof. dr. sc. Ivo Fabijanić

Fonetika i fonologija

30

 

30

3

ENP 306

doc. dr. sc. VesnaUkić Košta

Anglofone kulture: britanski studiji

30

15

 

3

3. SEMESTAR

ENP 201

Katarina Ćurković Denona, prof., lektor

Suvremeni engleski jezik III

 

 

90

5

ENP 205

izv. prof. dr. sc. Ivo Fabijanić / Frane Malenica, mag.philol. angl., asistent

Morfologija

30

15

 

3

ENP 211

doc. dr. sc. Vesna Ukić Košta/Emilia Musap, mag. philol. angl., asistent

Književnost britanskog romantizma

15

15

 

3

ENP 216

izv.prof. dr. sc. Marko Lukić/ dr.sc. Zlatko Bukač, asistent

Uvod u američku popularnu kulturu

15

15

 

4

ENP 214

izv.prof. dr. sc. Rajko Petković

Uvod u studij filmskog medija

30

15

 

4

4. SEMESTAR

ENP 206

Katarina Ćurković Denona, prof., lektor

Suvremeni engleski jezik IV

 

 

90

5

ENP 210

izv.prof. dr. sc. Sanja Škifić / Frane Malenica, mag.philol. angl., asistent

Uvod u sintaksu

30

15

 

3

ENP 223

doc. dr. sc. Vesna Ukić Košta/Emilia Musap, mag. philol. angl.

Viktorijanska književnost

15

15

 

4

ENP 204

izv.prof. dr. sc. Marko Lukić

Gotički žanr

15

15

 

4

ENP 215

izv. prof. dr. sc. Rajko Petković

Američki animirani film

30

15

 

3

ENP 218

doc. art. Tomislav Kuzmanović

Književno prevođenje – aspekti prakse

15

30

 

3

ENP 221

izv. prof. dr. sc. Marko Lukić/ Zlatko Bukač, mag. philol.angl., asistent

Pitanja rase u američkoj književnosti i popularnoj kulturi

30

15

 

3

5.SEMESTAR

ENP 301

Cathy-Theresa Kolega, prof., lektor

Suvremeni engleski jezik V

 

 

75

5

ENP 305

izv. prof. dr. sc. Sanja Škifić

Semantika

30

15

 

3

ENP 318

doc. dr. sc. Lidija Štrmelj

Uvod u Shakespeareov jezik

15

15

 

3

ENN 425

izv. prof. dr. sc. Mario Vrbančić

Suvremeni američki roman i globalizacija

30

15

 

4

 

 

ili

 

 

 

 

ENP 321

doc. dr. sc. Vesna Ukić Košta

Britanska i irska poezija 20. stoljeća

30

15

 

4

 

 

ili

 

 

 

 

ENP 322

doc. dr. sc. Vesna Ukić Košta/ dr.sc. Monika Bregović, poslijedoktorand

 

Roman engleskog modernizma

30

15

 

4

6.SEMESTAR

ENP 308

Cathy-Theresa Kolega, prof., lektor

Suvremeni engleski jezik VI

 

 

75

4

ENP 312

izv. prof. dr. sc. Sanja Škifić

Sociolingvistika

30

15

 

3

ENP 323

doc. dr. sc. Vesna Ukić Košta

Britanski roman druge polovice 20. stoljeća

30

15

 

3

 

 

ili

 

 

 

 

ENP 320

doc. dr. sc. Vesna Ukić Košta/ dr. sc. Monika Bregović, poslijedoktorand

Shakespeareov teatar

30

15

 

3

 

 

ili

 

 

 

 

ENP 317

doc. dr. sc. VesnaUkić Košta

Irska ženska proza 20. stoljeća

30

15

 

3

 

 

ili

 

 

 

 

ENN 311

doc. dr. sc. Lidija Štrmelj

Povijest engleskoga jezika

30

15

 

3

ENP 316

 

Završni rad

 

 

 

 6

Zelenim su označeni izborni predmeti. Žutim su označeni temeljni izborni predmeti (student/ica bira jedan od ponuđenih).