POVJERENSTVO ZA OSIGURAVANJE KVALITETE ODJELA ZA ANGLISTIKU

Sastav Povjerenstva imenovan je odobren od strane Stručnog Vijeća Odjela za anglistiku (13. srpnja 2016, KLASA: 602-04/16-08-21, URBROJ:2198-1-79-26/16-01)

Povjerenstvo za osiguravanje kvalitete Odjela za anglistiku u sastavu: Frane Malenica, mag. philol. angl., asistent (predstavnik Katedre za engleski jezik i primijenjenu lingvistiku), doc.dr.sc. Vesna Ukić-Košta (predstavnica Katedre za britanske studije), Zlatko Bukač, mag.philol.angl., asistent (predstavnik Katedre za amerikanistiku i predsjednik Povjerenstva za osiguravanje kvalitete), Marin Dolfić (predstavnik studenata), Mijo Župić, prof. (Vanjski član, Osnovna škola Benkovac, LIBAR, obrt za poduke i prevoditeljstvo).

Istekom mandata predstavnika Katedre za engleski jezik i primijenjenu lingvistiku, Stručno Vijeće je odobrilo prijedlog za novoga člana Povjerenstva, Dina Dumančića, prof., asistenta (10.svibnja 2017.)

TRENUTNI SASTAV POVJERENSTVA

Zlatko Bukač, mag.philol.angl., asistent (predstavnik Katedre za amerikanistiku i predsjednik Povjerenstva za osiguravanje kvalitete)

Marin Dolfić (predstavnik studenata)

Mijo Župić, prof. (Vanjski član, Osnovna škola Benkovac, LIBAR, obrt za poduke i prevoditeljstvo)

Dino Dumančić, prof., asistent (predstavnik Katedre za engleski jezik i primijenjenu lingvistiku)

doc.dr.sc. Vesna Ukić-Košta (predstavnica Katedre za britanske studije)

Praksa Odjela je da u sastavu Povjerenstva bude po jedan član, odnosno članica koji su predstavnici Katedri koje djeluju pri Odjelu, zajedno sa jednim studentskim predstavnikom i jednim vanjskim članom.

 

Projekti Povjerenstva za osiguranje kvalitete Odjela za anglistiku:

Revizija studijskog programa na Odjelu i formiranje prijedloga za unaprjeđenje kvalitete studiranja na Odjelu

Obrazac za evaluaciju studentske opterećenosti

Izvješće Povjerenstva za osiguravanje kvalitete Odjela za anglistiku za akademsku godinu 2015/2016.

Anketa za bivše studente i studentice Odjela za anglistiku (u procesu provedbe do listopada 2017. godine)

Izrada Akcijskoga plana za unaprjeđenje kvalitete Odjela za anglistiku za razdoblje 2016.-2020.

Prijedlozi Povjerenstva Stručnom Vijeću Odjela: (1) obveza održavanja e kolegija u sustavu Merlin; (2) Promjena načina provođenja institucije tutorstva na Odjelu; (3) godišnje objavljivanje novih izvedbenih planova u skraćenoj formi na mrežnim stranicama Odjela; (4) Podrška promjeni programa diplomskog studija (uvođenje modula književno prevođenje); (5) Prekid objavljivanja rezultata i ispita na mrežnim stranicama Odjela;

Izrada SWOT analize Odjela za anglistiku

Sudjelovanje u provedbi, pripremi i analizi istraživanja potreba studenata anglistike na 3. godini preddiplomskog studija