POVJERENSTVO ZA OSIGURAVANJE KVALITETE ODJELA ZA ANGLISTIKU

Sastav Povjerenstva imenovan je odobren od strane Stručnog Vijeća Odjela za anglistiku (13. srpnja 2016, KLASA: 602-04/16-08-21, URBROJ:2198-1-79-26/16-01)

Povjerenstvo za osiguravanje kvalitete Odjela za anglistiku u sastavu: Frane Malenica, mag. philol. angl., asistent (predstavnik Katedre za engleski jezik i primijenjenu lingvistiku), doc.dr.sc. Vesna Ukić-Košta (predstavnica Katedre za britanske studije), Zlatko Bukač, mag.philol.angl., asistent (predstavnik Katedre za amerikanistiku i predsjednik Povjerenstva za osiguravanje kvalitete), Marin Dolfić (predstavnik studenata), Mijo Župić, prof. (Vanjski član, Osnovna škola Benkovac, LIBAR, obrt za poduke i prevoditeljstvo).

Istekom mandata predstavnika Katedre za engleski jezik i primijenjenu lingvistiku, Stručno Vijeće je odobrilo prijedlog za novoga člana Povjerenstva, Dina Dumančića, prof., asistenta (10.svibnja 2017.)

Odlukom Stručnog Vijeća, prihvaćeni su novi članovi Povjerenstva: doc.dr.sc. Sanja Škifić te Tomislav Denegri i Božena Jurčević kao predstavnici studenata/ica Odjela za anglistiku. 

TRENUTNI SASTAV POVJERENSTVA

izv.prof. dr.sc. SanjaŠkifić, predsjednica Povjerenstva

dr.sc. Zlatko Bukač,  poslijedoktorand

Tomislav Denegri (predstavnik studenata)

Božena Jurčević (predstavnica studenata)

Mijo Župić, prof. (Vanjski član, Osnovna škola Benkovac, LIBAR, obrt za poduke i prevoditeljstvo)

Dino Dumančić, prof., asistent 

doc.dr.sc. Vesna Ukić-Košta 

 

 

Projekti Povjerenstva za osiguranje kvalitete Odjela za anglistiku:

Revizija studijskog programa na Odjelu i formiranje prijedloga za unaprjeđenje kvalitete studiranja na Odjelu

Obrazac za evaluaciju studentske opterećenosti

Izvješće Povjerenstva za osiguravanje kvalitete Odjela za anglistiku za akademsku godinu 2015/2016.

Anketa za bivše studente i studentice Odjela za anglistiku (u procesu provedbe do listopada 2017. godine)

Izrada Akcijskoga plana za unaprjeđenje kvalitete Odjela za anglistiku za razdoblje 2016.-2020.

Prijedlozi Povjerenstva Stručnom Vijeću Odjela: (1) obveza održavanja e kolegija u sustavu Merlin; (2) Promjena načina provođenja institucije tutorstva na Odjelu; (3) godišnje objavljivanje novih izvedbenih planova u skraćenoj formi na mrežnim stranicama Odjela; (4) Podrška promjeni programa diplomskog studija (uvođenje modula književno prevođenje); (5) Prekid objavljivanja rezultata i ispita na mrežnim stranicama Odjela;

Izrada SWOT analize Odjela za anglistiku

Sudjelovanje u provedbi, pripremi i analizi istraživanja potreba studenata anglistike na 3. godini preddiplomskog studija