Prezime / ime
 Zvanje Soba  E-pošta  Konzultacije
 Osobne stranice
 Fotografija
Ančić Jadranka Viša lektorica 34 jancic@unizd.hr

Uto 15.15-16, Sri 15.15-16

CV hr  Fotografija
Balić Maja Asistentica 1511 mbalic@unizd.hr Uto 12-13, Sri 16-127 CV hr
 
Božić-Vrbančić Senka Izvanredna profesorica  159 senka.bozic1@gmail.com Sri 12-13 CV hr
CV eng
 Fotografija
Bregović Monika Asistentica 1510 mbregovi@gmail.com Uto 16-17 CV hr
CV eng
 Fotografija
Bukač Zlatko Asistent / odjelni koordinator za MOZVAG   159  zbukac@unizd.hr Sri 13-14 i prema dogovoru 
CV hr

 
Ćurković-Denona Katarina Asistentica 1510 kdenona@unizd.hr na roditeljskom dopustu CV hr
 
Fabijanić Ivo Docent, odjelni ECTS koordinator 13 ivo.fabijanic@unizd.hr

PON/MON 9.00-11.00; UTO/TUE 09.00-10.00; SRI/WED 10.00-12.00; PET/FRI 08.00-09.00 

CV hr
 
Fran Blaženka Viša lektorica 34 bfran@unizd.hr N.A. CV hr
 
Frleta Zrinka Asistentica 12 zfrleta@unizd.hr Sri 10-11 CV hr
 
Kuzmanović Tomislav Docent 1511 tkuzmano@unizd.hr Sri 11–12  i prema dogovoru CV hr
CV eng
 
Lovrović Leonarda Viša lektorica 34 llovrovi@unizd.hr Uto 12-14 CV hr
CV eng
 
Lukić Marko Docent, pročelnik 33 mlukic@unizd.hr Pon 12:00 CV hr
CV eng
 Fotografija
Malenica Frane
 
 Asistent    fmalenica@unizd.hr Uto  9-10, Čet 11:30-12:30   CV_hr
Martinović Anna Docent 1511 amartino@unizd.hr Uto 12-13  

anna2.JPG

Petković Rajko Docent 13 rpetkovi@unizd.hr Uto 16-18 i prema dogovoru CV hr
 Fotografija
Petrić-Bajlo Estella Viša predavačica 33 epetric@unizd.hr N.A. CV hr

 
Škifić Sanja Docentica; zamjenica pročelnika 1510 sskific@unizd.hr Uto 11-12, Pet 11-12 CV hr
 
Šprljan Emil Viši lektor 34 esprljan@unizd.hr Uto 16-18 CV hr
 
Štrmelj Lidija Docentica 13 lstrmelj@unizd.hr Utorkom 11-12 CV hr
 
Troskot Slavica Asistentica 12 stroskot@unizd.hr Na porodiljnom dopustu CV hr
 
Ukić Košta Vesna Viša asistentica 12 vukic@unizd.hr Pet 12-14
CV hr  
Vrbančić Mario Izvanredni profesor
159 mvrbanci@unizd.hr Čet 15-16 CV hr
C V_eng