Prezime i ime
 Zvanje Soba  E-pošta  Konzultacije
 Osobne stranice
 Fotografija
Ančić Jadranka Viša lektorica 34 jancic@unizd.hr

Uto 15.15-16, Sri 15.15-16

CV hr  Fotografija
Balić Maja Asistentica 1510 mbalic@unizd.hr Sri 11-12, Pet 11-12 CV hr
 
Božić-Vrbančić Senka Izvanredna profesorica 159 senka.bozic1@gmail.com Sri 12-13 CV hr
CV eng
 Fotografija
Bregović Monika Asistentica 1511 mbregovi@gmail.com Uto 16-17 CV hr
CV eng
 Fotografija
Bukač Zlatko  Asistent  159  zbukac@unizd.hr Čet 18-19 
CV hr

 

Ćurković-Denona Katarina Asistentica 1510 kdenona@unizd.hr na roditeljskom dopustu CV hr
 
Fabijanić Ivo Docent, odjelni ECTS koordinator 13 ivo.fabijanic@unizd.hr Pon 9-11, Uto 10-12, Sri 9-10, Pet 8.30-9.30 CV hr
 
Fran Blaženka Viša lektorica 34 bfran@unizd.hr N.A. CV hr
 
Frleta Zrinka Asistentica 12 zfrleta@unizd.hr Sri 10-11 CV hr
 
Kuzmanović Tomislav Docent 1511 tkuzmano@unizd.hr Sri 11–12 i 15–16 i prema dogovoru CV hr
CV eng
 
Lovrović Leonarda Viša lektorica 34 llovrovi@unizd.hr Uto 12-14 CV hr
CV eng
 
Lukić Marko Docent, pročelnik 33 mlukic@unizd.hr Pon 12:00 CV hr
CV eng
 Fotografija
Malenica Frane

 Asistent    fmalenica@unizd.hr
Uto  9-10, Čet 11:30-12:30   CV_hr
Profozić Mifka Nadja
Docent 1511 nmifkap@unizd.hr

Čet 11-13

CV hr

CV eng

 
Petković Rajko Docent 13 rpetkovi@unizd.hr Uto 16-18 i prema dogovoru CV hr
 Fotografija
Petrić-Bajlo Estella Viša predavačica 33 epetric@unizd.hr N.A. CV hr

 
Škifić Sanja Docentica; zamjenica pročelnika 1510 sskific@unizd.hr Uto 11-12, Pet 11-12 CV hr
 
Šprljan Emil Viši lektor 34 esprljan@unizd.hr Uto 16-18 CV hr
 
Štrmelj Lidija Viša asistentica 13 lstrmelj@unizd.hr N.A. CV hr

Troskot Slavica Asistentica 12 stroskot@unizd.hr Na porodiljnom dopustu CV hr
 
Ukić Košta Vesna Viša asistentica 12 vukic@unizd.hr Pet 12-14
CV hr  
Vrbančić Mario Izvanredni profesor
159 mvrbanci@unizd.hr Čet 15-16 CV hr
C V_eng
 
Gardner-Morkert Michelle M.
Izvanredni profesor (stipendija Fulbright)
 1511 mmorkert@unizd.hr Uto 10:30-12:00