Ustroj


Uprava, Stručno vijeće i radna tijela Odjela za ekonomiju...


 

 Pročelnica odjela
Telefon email
doc. dr. sc. Anita Peša 023/400-402  apesa@unizd.hr
 Zamjenik pročelnice odjela
Telefon email
doc. dr. sc. Berislav Bolfek 023/400-402  bbolfek@unizd.hr
 Tajnica odjela
Telefon email
Ana Čičak, mag. prim. educ. 023/400-401  acicak@unizd.hr