• UPISI U PRVU GODINU PREDDIPLOMSKOG STUDIJA
    • Uvjeti upisa upisa u 1. godinu preddiplomskog studija Menadžmenta

 

  • UPISI U PRVU GODINU DIPLOMSKOG STUDIJA