Text/HTML

I. SEMESTAR:

 1. Metode istraživanja
 2. Upravljanje markom
 3. Menadžment rizika
 4. Osiguranje i tržišno poslovanje
 5. Strateški menadžment

II. SEMESTAR:

 1. Međunarodno poslovanje
 2. Primijenjena mikroekonomija
 3. Kompenzacijski menadžment
 4. EU fondovi
 5. Menadžment opskrbnog lanca

III. SEMESTAR:

 1. Ekonomija EU
 2. Menadžment projekata
 3. Operacijski menadžment
 4. Korporativno upravljanje

IV. SEMESTAR:

 1. Diplomski rad