Popis nastavnika Odjela za ekonomiju 

 Nastavnik/ica Zvanje Telefon e-mail Kabinet Životopis
dr.sc. Aleksandra Krajnović redoviti profesor 023/400-410 akrajnov@unizd.hr 13 Više...
dr.sc. Berislav Bolfek izvanredni profesor 023/400-402  bbolfek@unizd.hr 10 Više...
dr.sc. Anita Peša izvanredni profesor 023/400-402  apesa@unizd.hr  10

Više...

dr.sc. Mladen Rajko docent 023/400-408  mrajko@unizd.hr  11 Više...
dr.sc. Ivica Zdrilić docent 023/400-408 izdrilic@unizd.hr 11 Više...
dr.sc. Jurica Bosna poslijedoktorand 023/400-404  jbosna@unizd.hr 9 Više...
 Dijana Čičin-Šain, mag.oec. viši predavač  023/400-404  dcsain@unizd.hr 9 Više...
Ivona Mikulandra Volić, mag. oec. viši predavač 023/400-410 imvolic@unizd.hr 13 Više...
Saša Tokić mag.oec. asistent 023/400-406 stokic@unizd.hr 12 Više...

 


Vanjski suradnici Odjela za ekonomiju Nastavnik/ica Zvanje e-mail
dr. sc. Tonći Lazibat redoviti profesor u trajnom zvanju  tlazibat@efzg.hr
dr. sc. Marijana Matek  Sarić izvanredni profesor marsaric@unizd.hr
dr. sc. Marija Pijaca docent mpijaca@unizd.hr
dr.sc. Ivica Klinac poslijedoktorand iklinac1@unizd.hr
dr. sc. Višnja Perin poslijedoktorand vperin@unizd.hr
mr. sc. Martina Mate magistar znanosti mmate@unizd.hr
mr. sc. Karmen Prtenjača Mažer magistar znanosti  
dr. sc. Sandra Botunac nasl. predavač sbotunac@unizd.hr
Danijel Jukić, mag. oec. asistent djukic2@unizd.hr
Lucija Surać, mag. oec. asistent lsurac@unizd.hr
Ivana Ušljebrka, mag. oec. asistent iusljebrk@unizd.hr