Popis nastavnika Odjela za ekonomiju 

 Nastavnik/ica Zvanje e-mail Životopis
 prof. dr. sc. Stipe Belak redoviti profesor u trajnom zvanju  sbelak@unizd.hr Više...
 izv. prof. dr. sc. Aleksandra Krajnović izvanredni profesor  akrajnov@unizd.hr Više...
 doc.dr.sc. Berislav Bolfek docent  bbolfek@unizd.hr Više...
 doc.dr.sc. Anita Peša docent  apesa@unizd.hr  Više...
 doc.dr.sc. Mladen Rajko docent  mrajko@unizd.hr  Više...
 dr.sc. Ante Panjkota poslijedoktorand  apanjkot@unizd.hr  Više...
 Dijana Čičin-Šain, mag.oec. viši predavač   dcsain@unizd.hr  Više...
 Ivona Mikulandra Volić, mag.oec. viši predavač  imvolic@unizd.hr   Više...
 Josipa Perkov, mag.math. viši predavač   jperkov@unizd.hr  Više...
 Jurica Bosna, mag.oec, asistent  jbosna@unizd.hr   Više...

 


Suradnici Odjela za ekonomiju s drugih matičnih odjela Sveučilišta u Zadru 

 Nastavnik/ica Zvanje e-mail Matični odjel
 prof. dr. sc. Željka Šiljković redoviti profesor  zc.zagreb@gmail.com Odjela za geografiju
 izv.prof.dr.sc. Stjepan Jagić izvanredni profesor  sjagic@unizd.hr Odjel za pedagogiju
 izv.prof.dr.sc. Marijana Matek  Sarić izvanredni profesor masaric@unizd.hr  Odjel za zdravstvene studije
 doc.dr.sc. Jelena Čulin docent  jculin@unizd.hr Pomorski odjel
 doc.dr.sc.Ljiljana Zekanović-Korona docent ljkorona@unizd.hr  Odjel za turizam i komunikacijske znanosti
dr. sc. Marija Pijaca asistent mpijaca@unizd.hr Pomorski odjel
 mr. sc. Petar Čovo viši predavač pcovo@unizd.hr Pomorski odjel
Sandra Botunac predavač sbotunac@unizd.hr  Centar za strane jezike

 


Vanjski suradnici Odjela za ekonomiju 

 Nastavnik/ica Zvanje e-mail
 prof. dr. sc. Nikica Uglešić redoviti profesor u trajnom zvanju  
 prof. dr. sc. Tonći Lazibat redoviti profesor u trajnom zvanju  tlazibat@efzg.hr
 doc. dr. sc. Oliver Radolović docent oradol@efpu.hr.
 doc. dr. sc. Ivica Zdrilić docent  izdrilic@unizd.hr
 dr.sc. Višnja Perin asistent vperin@unizd.hr
 Marino Radović, mag.oec. asistent mradovic@unizd.hr
 Dominik Sikirić, mag.oec.  asistent domisiki@gmail.com
 Ivana Ušljebrka, mag.oec. asistent iusljebr@unizd.hr