8. travnja 2013

NADOKNADA NASTAVE - ANAMARIJA ŠTULINA, PROF.

Prof. Štulina će biti odsutna 18. i 19.04. te će za sve grupe nadoknada nastave biti po sljedećem rasporedu:

 

JEO 102 (sve grupe) - 15.04.2013.(pon) / 8-10  učionica br.03

JEE 102 - 15.04. 2013.(pon) / 14-16  učionica br.03, 22.04. 2013. (pon)/ 14-16 učionica br.03

JED 204g2 - 22.04.2013 (pon) /12-14 učionica br.02