Ispiti

 

SVEUČILIŠTE U ZADRU

CENTAR ZA STRANE JEZIKE

JESENSKI ISPITNI ROK 2018./2019.

DAN

DATUM

SAT

UČIONICA

NASTAVNIK

ŠIFRA PREDMETA

NAZIV PREDMETA

PON

2.9.2019.

8-10

011

VESNA ŠIMIČEVIĆ

JEN306

JEN305

ENGLESKI JEZIK STRUKE VI

ENGLESKI JEZIK STRUKE V

PON

2.9.2019.

10-12

011

MARINA OŠTARIĆ

JES102

JES204

ENGLESKI JEZIK STRUKE II

ENGLESKI JEZIK STRUKE IV

PON

2.9.2019.

14-15

214

SANJA PAŠA

JTB102

TALIJANSKI JEZIK II G1, G2

PON

2.9.2019.

16-18

011

SANDRA BOTUNAC

JEM102

ENGLESKI JEZIK STRUKE II

UTO

3.9.2019.

8-10

011

VESNA ŠIMIČEVIĆ

JEN102

JEN101

ENGLESKI JEZIK STRUKE II

ENGLESKI JEZIK STRUKE I

UTO

3.9.2019.

18-20

011

MARINA OŠTARIĆ

JET102

ENGLESKI JEZIK STRUKE II

SRI

4.9.2019.

12-14

011

ŽANA MODRIĆ HRABROV

JRB 204

JRB 102

RUSKI JEZIK IV

RUSKI JEZIK II

SRI

4.9.2019.

16-18

213

TEA ESCHEBACH

JFB 102

FRANCUSKI JEZIK II

ČET

5.9.2019.

12-14

214

ANAMARIJA ŠTULINA

JEO102

JEH204

ENGLESKI JEZIK STRUKE II

ENGLESKI JEZIK STRUKE IV

ČET

5.9.2019.

12-14

011

VESNA ŠIMIČEVIĆ

JEN204

JEN203

ENGLESKI JEZIK STRUKE IV

ENGLESKI JEZIK STRUKE III

PET

6.9.2019.

8-10

213

MARIJANA BIRTIĆ VUČIĆ

JEO 102

ENGLESKI JEZIK STRUKE II G3,11,12,13

PET

6.9.2019.

18-20

011

KRISTINA VULETA

JEO102

ENGLESKI JEZIK STRUKE II G4

PON

9.9.2019.

14-15

214

MATEA BULIĆ

JŠB102

ŠPANJOLSKI JEZIK  II

PON

9.9.2019.

15-16

214

MATEA BULIĆ

JŠB204

ŠPANJOLSKI JEZIK IV

UTO

10.9.2019.

16-18

213

IVA LAKIĆ PARAĆ

JJB102

JAPANSKI JEZIK 2

SRI

11.9.2019.

10-12

011

ANTONIO OŠTARIĆ

JEP102

JEP204

JEP306

EWS102

ENGLESKI JEZIK STRUKE II

ENGLESKI JEZIK STRUKE IV

ENGLESKI JEZIK STRUKE VI

ENGLISH WRITING SKILLS

SRI

11.9.2019.

18-20

214

IVICA LEOVAC

JNB 102

JNO 102

JNB 204

NJEMAČKI JEZIK II

NJEMAČKI JEZIK STRUKE II

NJEMAČKI JEZIK IV

ČET

12.9.2019.

16-18

213

IVAN POLJAKOVIĆ

JEZ102

JED204

ENGLESKI  JEZIK STRUKE II

ENGLESKI  JEZIK STRUKE IV

PET

13.9.2019.

8-10

214

MARIN JOJA

JEZ204

ENGLESKI JEZIK STRUKE IV.G1

PET

13.9.2019.

10-12

214

MARIN JOJA

JEZ204

ENGLESKI JEZIK STRUKE IV.G2

PON

16.9.2019.

8-10

011

VESNA ŠIMIČEVIĆ

JEN306

JEN305

ENGLESKI JEZIK STRUKE VI

ENGLESKI JEZIK STRUKE V

PON

16.9.2019.

10-12

011

MARINA OŠTARIĆ

JES102

JES204

ENGLESKI JEZIK STRUKE II

ENGLESKI JEZIK STRUKE IV

PON

16.9.2019.

14-15

214

SANJA PAŠA

JTB102

TALIJANSKI JEZIK II G1, G2

UTO

17.9.2019.

8-10

011

VESNA ŠIMIČEVIĆ

JEN102

JEN101

ENGLESKI JEZIK STRUKE II

ENGLESKI JEZIK STRUKE I

UTO

17.9.2019.

12-14

011

SANDRA BOTUNAC

JEM102

ENGLESKI JEZIK STRUKE II

UTO

17.9.2019.

18-20

011

MARINA OŠTARIĆ

JET102

ENGLESKI JEZIK STRUKE II

SRI

18.9.2019.

12-14

011

ŽANA MODRIĆ HRABROV

JRB 204

JRB 102

RUSKI JEZIK IV

RUSKI JEZIK II

SRI

18.9.2019.

14-16

213

TEA ESCHEBACH

JFB 102

FRANCUSKI JEZIK II

ČET

19.9.2019.

12-14

214

ANAMARIJA ŠTULINA

JEO102

JEH204

ENGLESKI JEZIK STRUKE II

ENGLESKI JEZIK STRUKE IV

ČET

19.9.2019.

12-14

011

VESNA ŠIMIČEVIĆ

JEN204

JEN203

ENGLESKI JEZIK STRUKE IV

ENGLESKI JEZIK STRUKE III

PET

20.9.2019.

8-10

213

MARIJANA BIRTIĆ VUČIĆ

JEO102

ENGLESKI JEZIK STRUKE II G3,11,12,13

PET

20.9.2019.

10-12

214

MARIN JOJA

JEZ204

ENGLESKI JEZIK STRUKE IV G1

PET

20.9.2019.

12-14

214

MARIN JOJA

JEZ204

ENGLESKI JEZIK STRUKE IV G2

PET

20.9.2019.

18-20

011

KRISTINA VULETA

JEO102

ENGLESKI JEZIK STRUKE II G4

PON

23.9.2019.

12-13

214

MATEA BULIĆ

JŠB204

ŠPANJOLSKI JEZIK IV

PON

23.9.2019.

13-14

214

MATEA BULIĆ

JŠB102

ŠPANJOLSKI JEZIK II

UTO

24.9.2019.

16-18

213

IVA LAKIĆ PARAĆ

JJB102

JAPANSKI JEZIK 2

SRI

25.9.2019.

10-12

011

ANTONIO OŠTARIĆ

JEP102

JEP204

JEP306

EWS102

ENGLESKI JEZIK STRUKE II

ENGLESKI JEZIK STRUKE IV

ENGLESKI JEZIK STRUKE VI

ENGLISH WRITING SKILLS

SRI

25.9.2019.

18-20

214

IVICA LEOVAC

JNB 102

JNO 102

JNB 204

NJEMAČKI JEZIK II

NJEMAČKI JEZIK STRUKE II

NJEMAČKI JEZIK IV

ČET

26.9.2019.

16-18

213

IVAN POLJAKOVIĆ

JEZ102

JED204

ENGLESKI  JEZIK STRUKE II

ENGLESKI  JEZIK STRUKE IV

PET

27.9.2019.

10-12

214

MARIN JOJA

JEZ204

ENGLESKI JEZIK STRUKE IV G1

PET

27.9.2019.

12-14

214

MARIN JOJA

JEZ204

ENGLESKI JEZIK STRUKE IV G2