Studentska evaluacija nastave ljetnog semestra tekuće akademske godine održat će se od 22. svibnja do 11. lipnja 2017. godine.

Svrha evaluacije je da nastavnici dobiju povratne informacije o kvaliteti svoje nastave i sukladno tome naprave poboljšanja. Stoga se pozivaju studenti da u što većem broju sudjeluju u evaluaciji putem studomata. Evaluacija je anonimna.
Ove akademske godine u evaluaciju su uključeni sljedeći nastavnici i kolegiji:
Naziv predmeta (kolegija): JEO 102 Engleski jezik struke II
Šifra predmeta u ISVU: 55724  
Nositelj / Nositeljica: Anamarija Štulina, predavač
studijska godina: 1. preddiplomskog