Djelatnici

 

ivan.jpg

marijana.jpg

vesna.JPG

natasa.jpg
 I. Poljaković
 M. Oštarić
 M. Birtić Vučić
 V. Šimičević
 A. Štulina
 D. Butić
I. Leovac
N. Burčul

 

 

Ime i prezime

Zvanje

Funkcija

Telefon

E-pošta

Konsultacije

Dr. sc. Ivan Poljaković

docent

voditelj

400 431

ipoljak@unizd.hr

čet. 18:00-19:00

Marijana Birtić Vučić

viši predavač

zamjenica voditelja

400 431

mbirtic@unizd.hr

čet. 9-10

Marina Oštarić

viši predavač

koordinator za brodostrojarstvo

400 432

mostaric@unizd.hr

pet.10-11

Mr. sc. Vesna Šimičević

predavač

koordinator za nautiku

400 432

vsimicev@unizd.hr

ut. 12:15-13:15

Anamarija Štulina

viši predavač

koordinator za Merlin

400 432

astulina@unizd.hr

čet.14-15

Mr. sc. Dolores Butić

lektor

 

400 433

dbutic@unizd.hr

pon. 11:30-12:30

Mr. sc. Ivica Leovac

predavač

koordinator za građanstvo

400 431

ileovac@unizd.hr

sri. 17-18

Nataša Burčul

 

tajnica

200 633

nburcul@unizd.hr

pon, uto,čet, pet 8-12

sri 13-16

Sandra Botunac

nasl. predavač

vanj.suradnik

 

sbotunac@unizd.hr

 

Silvana Bilan

nasl. predavač

vanj. suradniksbilan@unizd.hr

 

Antonio Oštarić

nasl. predavač

vanj. suradnik

 

antonio.ostaric@unizd.hr

 

Nataša Perinčić Tičić

nasl. predavač

vanj. suradnik

 

nperincic@unizd.hr

 

Irena Malenica

nasl. asistent

vanj. suradnik

 

imalenica@unizd.hr

 

Tea Eschebach

nasl. predavač

vanj. suradnik

 

teschebach@unizd.hr

 

Marija Lovrin

nasl. predavač

vanj. suradnik

 

marlovr@unizd.hr

 

Dr. sc. Iva Lakić Parać

nasl. predavač

vanj. suradnik

 

ilparac@unizd.hr

 

Di Anqi

strani lektor

vanj. suradnik

 

 

Jelena Bujas-Grubar

nasl. predavač

vanj. suradnik

 

jbujasgru@unizd.hr

Kristina Vuleta

nasl.asistent

vanj. suradnik

 

kvuleta@unizd.hr

 

Žana Modrić

nasl. asistent

sveuč. suradnik

 

zmodric@unizd.hr

 

Petra Špadić

nasl. predavač

sveuč. suradnik

 

pspadic@unizd.hr

 

Matea Bulić

nasl. predavač

vanj. suradnik

 

mbulic@unizd.hr

 

Sanja Paša

asistent

sveuč. suradnik

 

spasa@unizd.hr

 

Marin Joja

nasl. predavač

vanj. suradnik

 

mjoja@unizd.hr

 

Stana Marjančić

nasl.asistent

vanj. suradnik

 

smarjanci@unizd.hr