Zašto volontirati?

Volonterstvo se danas prepoznaje kao značajan alat za stjecanje iskustava, znanja, vještina i temeljnih kompetencija za cjeloživotno učenje. Radno iskustvo i raznolike kompetencije stečene volontiranjem povećavaju zapošljivost, potiču mobilnost, te utječu na povećanja građanske odgovornosti pojedinaca.

Volontiranje na Sveučilištu u Zadru

Sveučilište u Zadru uključuje volontere u razne aktivnosti. Najčešće su to jednokratne aktivnosti u kojima studenti – volonteri sudjeluju: Otvoreni dani Sveučilišta, Sajam poslova, Festival znanosti, pomoć u organizaciji okruglih stolova, konferencija, stručnih skupova, javnih tribina i sl. Osim jednokratnih aktivnosti, volonteri se povremeno uključuju u rad nekih sveučilišnih ureda i službi, poput Studentskog savjetovališta i Sveučilišne knjižnice.

Pored nacionalne legislative, rad s volonterima na Sveučilištu u Zadru dodatno je uređen Pravilnikom o radu s volonterima, kojeg je Senat Sveučilišta u Zadru usvojio 20. prosinca 2010.

 • Zainteresirani za volontiranje na Sveučilištu trebaju popuniti Upitnik za volontere, te ga proslijediti na e-mail koordinatora volontera, nakon čega će biti pozvani na razgovor.
  Upitnik za volontere
 • Djelatnici Sveučilišta koji žele uključiti volontere u rad, trebaju popuniti Opis volonterske pozicije i proslijediti ga na e-mail koordinatora volontera
  Opis volonterske pozicije

   

Volontiranje izvan Sveučilišta

Studenti koji žele volontirati izvan Sveučilišta (škole, domovi, udruge, itd.) trebaju se javiti u Studentsko savjetovalište voditeljima studentskog projekta „Volontiram“ ili na e-mail: volontiram@gmail.com   

 

Priznavanje ECTS-a za volontiranje

Volontiranje se može vrednovati priznavanjem ECTS bodova na Sveučilištu u Zadru. Organizatori volontiranja koji žele pokrenuti postupak priznavanje ECTS bodova za studente koji volontiraju u njihovim organizacijama trebaju slijediti upute koje su opisane ovdje.

Znanstveni članci, publikacije i slični izvori na temu volontiranja u sustavu visokog obrazovanja u Hrvatskoj

Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti, Zagreb, 200Ćulum, B. Zašto i kako vrednovati volontiranje?8., Prezentacija sa Okruglog stola Izazovi razvoja volonterstva u Hrvatskoj, 30. studeni 2009.

 

Kotlar, V., Pelikan, J., Retek Živković, L. Istraživanje potreba o osnivanju Centra za razvoj volonterstva na području Zadarske županije, Studentsko savjetovalište Sveučilišta u Zadru, Zadar 2009.

 

Kotlar, V., Bašić, S. Uloga odgojno-obrazovnih ustanova u razvoju volonterstva u Hrvatskoj, Acta Iadertina, 2010., 7, 21-38.

 

Skočić Mihić, S., Lončarević, D., Rudelić, A. Volontiranje studenata s djecom i mladima s posebnim odgojno-obrazovnim potrebama, Ljetopis socijalnog rada 2011., 18 (3) 579-600

 

Kotlar, V., Buljan, I. (2013) Sudjelovanje studenata u upravljanju visokim obrazovanjem, Zagreb: AMPEU, publikacija Hrvatske stručne skupine za bolonjski proces, str. 4-15. 

 

Kotlar, V., Ćulum, B. (2014) Vrednovanje izvannastavnih aktivnosti: pogled iz studentske perspektive, Suvremene teme, 7, 1, str. 30-55.

 

Juzbašić, M., Vukasović Hlupić, T. (2015) Osobine ličnosti i motivi za volontiranjem, Psihologijske teme, 24, 2, 279-304.

 

    
 
   
 
    

 

   Dom hrvatskih hodočasnika u Rimu - Domus Croata

 

    

 

    

Novosti:

PREDSTAVLJANJE REZULTATA ISTRAŽIVANJA - 14. lipnja 2016

23. lipnja 2016. s početkom u 14 sati u prostoru Studentskog kluba Božo Lerotić u Zadru Studentsko savjetovalište predstavilo je rezultata istraživanja Stavovi o volontiranju i vrednovanju volonterskog rada studenata Sveučilišta u Zadru, koje je provedeno u travnju i svibnju ove godine. Nakon prezentacije rezultata slijedila je diskusija s prorektoricom izv. prof. dr. sc. Nediljkom Balić-Nižić i članovima istraživačkog tima o implementaciji preporuka koje su proizašle iz istraživanja. Tom prilikom mogli su se dobiti i odgovori na često postavljana pitanja o volontiranju studenta:

 • treba li studentima dati potvrde o volontiranju i kako one trebaju izgledati
 • upisuju li se volonterske aktivnosti u dopunsku ispravu o studiju i kako
 • na koji se način studenti mogu uključiti volonterski u različite aktivnosti koje se organiziraju na Sveučilištu
 • na koji se način volontiranje može uključiti u nastavu, itd.

Nastavnici zainteresirani za integraciju volonterskih aktivnosti u nastavu više mogu doznati kroz Priručnik o društveno korisnom učenju.

 
DOMUS CROATA traži volontere - 14. siječnja 2016

Traže se 2 volontera/ke za volontiranje u domu hodočasnika Domus Croata u Rimu u travnju i svibnju. Od volontera/ke se očekuje da ostane najmanje mjesec dana, a može i više. O iskustvima iz Rima čitajte niže u tekstu u rubrici "Iskustva volontera. Prijave kontinuirano na: postulaturaim@gmail.com