Diplomski studij može upisati osoba koja je završila odgovarajući preddiplomski studij.

Redoviti i izvanredni diplomski studiji Sveučilišta u Zadru upisuju se putem razredbenog postupka.

Državljani država članica Europske unije, strani državljani trajno nastanjeni u Republici Hrvatskoj i osobe bez državljanstva trajno nastanjene u Republici Hrvatskoj, koji prvi put upisuju prvu godinu redovitog diplomskog studija na javnom visokom učilištu, upisuju se u okviru upisne kvote za hrvatske državljane uz punu subvenciju Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta. Svi ostali strani državljani upisuju se u okviru kvote za strane državljane uz plaćanje pune školarine za strane državljane.

Na izvanredne diplomske studije upisuju se državljani država članica Europske unije i strani državljani uz plaćanje pune školarine.

Pod uvjetom da polože razredbeni ispit (ako ga ima), upisuju se izvan upisne kvote na redovite i izvanredne studije:

  • pristupnici sa 60% i više tjelesnog oštećenja
  • pristupnici bez oba roditelja koji do 31. siječnja 2015. godine nisu navršili 27 godina