Sveučilišni savjet

Temeljem zakonskih propisa, članak 60. stavak 3. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (Narodne novine br. 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 2/07 - OUSRH ,46/07, 45/09,  63/11., 94/13., 139/13 i 101/14) i članaka 61. – 65. Statuta Sveučilišta u Zadru (pročišćeni tekst: svibanj 2015.) predviđen je sveučilišni savjet kao tijelo koje se brine za razvoj Sveučilišta i njegovu interakciju s društvom u kojem djeluje, nadzire izvršavanje zadaća Sveučilišta u skladu s Zakonom, te izvršenje odluka Senata. Sveučilišni savjet ima ukupno 6 članova.

Članovi savjeta Sveučilišta u Zadru za mandatno razdoblje od 26. studenoga 2014. do 26. studenoga 2016.:

  • predstavnici nastavnika u znanstveno-nastavnim zvanjima na Sveučilištu u Zadru:

prof. dr. sc. Izabela Sorić

prof. dr. sc. Boris Dželalija, dr. med.

  • predstavnik studenata Sveučilišta u Zadru:

Josip Miljak

  • predstavnik osnivača (MZOS):

prof. dr. sc Tomislav Kilić

  • predstavnik Grada Zadra:

Mirjana Zubčić, dipl.iur.

  • predstavnik Hrvatske gospodarske komore- županijske komore Zadar:

mr. sc. Petar Pedišić