Izbori u zvanja

Interne procedure

Dokumenti

Uvjeti za izbor u znanstvena zvanja

Uvjeti za izbor u znanstveno-nastavna zvanja

Uvjeti za izbor u umjetničko-nastavna zvanja

 

 

Uvjeti za izbor u nastavna zvanja

 

Uvjeti za izbor u suradnička zvanja

Ustroj i način rada područnih vijeća i matičnih odbora


Znanstvena i umjetnička područja, polja i grane

Oblik i način provedbe nastupnog predavanja


Dodjela počasnog zvanja professor emeritus