Obrasci i dokumenti

OBRASCI ZA ODLAZNE STUDENTE:

 

Erasmus+ natječaj za studente:

      1. Prijavni obrazac - Erasmus+ natječaj za studijski boravak

      2. Prijavni obrazac - Erasmus+ natječaj za studentsku praksu


Erasmus+ ak. god. 2017./18:

  1. Erasmus+ sporazum o studiranju za studente jednopredmetnih studijskih programa („Learning Agreement for Studies“) PRIMJER UPUTA

  2. Erasmus+ sporazum o studiranju za studente dvopredmetnih studijskih programa („Learning Agreement for Studies“) PRIMJER UPUTA

  3. Erasmus+ sporazum o stručnoj praksi za studente jednopredmetnih studijskih programa („Learning Agreement for Traineeships“) PRIMJER UPUTA

  4. Erasmus+ sporazum o stručnoj praksi za studente dvopredmetnih studijskih programa ("Learning Agreement for Traineeships") PRIMJER UPUTA

  5. Erasmus+ studentska povelja

  6. Erasmus+ kratke upute za mobilnost u svrhu studijskog boravka (2017./18.)

  7. Erasmus+ kratke upute za mobilnost u svrhu stručne prakse (2017./18.)

 


CEEPUS i drugi programi mobilnosti:

      1. Sporazum o studiranju („Learning Agreement“)

     2. Obrazac o prihvaćanju mentorstva za pisanje diplomskog rada (SUNBEAM program)

     3. Prijavni obrazac (nastavnici)

     4. Prijavni obrazac (studenti)

     5. Nastavni plan (eng)

     6. Nastavni plan (hrv)


Ostali obrasci za odlazne studente:

      1. Obrazac molbe odjelu za odobrenje studentske mobilnosti

    2. Obrazac molbe odjelu za priznavanje studentske mobilnosti

    3. Obrazac prihvatnog pisma institucije domaćina za Erasmus+ praksu

    4. Obrazac zamolbe za produljenje mobilnosti

    5. Potvrda o dolasku/odlasku

    6. Prijavni obrazac za sustav mentorstva nad inozemnim studentima tzv. Buddy System

    7. Izjava o odustajanju od mobilnosti

    8. Obrazac prihvatnog pisma tutora na instituciji domaćinu

    9. Anketa za poboljšanje kvalitete Ureda za međunarodnu suradnju


OBRASCI ZA ODLAZNO OSOBLJE:

    1. Prijavni obrazac - Erasmus+ natječaj

    2. Prijavni obrazac - Erasmus+ natječaj KA107 (zemlje izvan Europske unije)

    3. Sporazum o mobilnosti u svrhu osposobljavanja - Erasmus+

    4. Sporazum o mobilnosti u svrhu podučavanja - Erasmus+

    5. Upute za odabrane kandidate za Erasmus+ - 2016./17.

    6. Plan rada („Work Plan“) - drugi programi mobilnosti

    7. Plan nastave („Teaching Plan“) - drugi programi mobilnosti

    8. Potvrda o dolasku/odlasku s institucije domaćina („Statement of Host Institution“) - Erasmus+ i drugi programi mobilnosti

    9. Prijavni obrazac za inozemne stručnjake koji se prijavljuju za financiranje održavanja nastave na odjelima Sveučilišta u Zadru

  10. Upute za inozemne stručnjake koji se prijavljuju za financiranje održavanja nastave na odjelima Sveučilišta u Zadru

  11. Izjava o odustajanju od mobilnosti

  12. Iznos financijske potpore za osoblje KA107


OBRASCI I DOKUMENTI ZA ODJELE:

   1.   Odluka o priznavanju studentske mobilnosti

   2.    Obrazac za evidenciju gostujućeg osoblja

   3.    Obrazac za evidenciju odlaznog osoblja

   4.    Obrazac za evidenciju dolazne studentske mobilnosti

   5.    Obrazac za evidenciju odlazne studentske mobilnosti

   6.    Obrazac međuinstitucijskog Erasmus+ ugovora

   7.    Pretraživač ISCED kodova područja mobilnosti i suradnje

   8.    Informacija na engleskom za partnere u okviru Erasmus+ programa

   9.    Ocjena prakse („Transcript of Work“) PRIMJER

   10.  Prijepis ocjena („Transcript of Records“) PRIMJER

   11.  Prihvatno pismo za inozemne praktikante

   12.  Pozivno pismo za gostujuće osoblje


OSTALI DOKUMENTI:

   1.    Erasmus povelja za visoko obrazovanje (2014.-2020.)

   2.    Erasmus Policy Statement

   3.    Popis međuinstitucijskih Erasmus+ sporazuma - programske zemlje

   4.   Popis međuinstitucijskih Erasmus+ sporazuma - partnerske zemlje izvan EU

   5.    Pravilnik o mobilnosti

   6.    Strategija Sveučilišta u Zadru 2011. – 2017. i ostali dokumenti (Strategy of the University of Zadar – International Relations)

   7.    Erasmus+ programski vodič za 2016. godinu